Zadaniem Budimeksu była rozbudowa infrastruktury portowej, tzn. przebudowa istniejącego Nabrzeża Zbożowego (jego docelowa długość to 230 m), umożliwiająca zwiększenie głębokości przed konstrukcją oraz zwiększenie długości linii cumowniczej przez przedłużenie nabrzeża, oraz budowa Nabrzeża Niemieckiego od strony północnej półwyspu oraz odcinka zamykającego to nabrzeże od strony wschodniej do styku z istniejącym Nabrzeżem Słowackim. To ostatnie ma pełnić funkcję nabrzeża postojowego. Rozbudowa infrastruktury objęła także obiekty towarzyszące, które stanowią wyposażenie obiektów hydrotechnicznych, takie jak: przedłużenie torowisk, urządzeń przeładunkowych oraz kolejowych, wykonanie nawierzchni drogowych i uzbrojenia podziemnego, a także przeprowadzenie robót czerpalnych na akwenie okalającym półwysep.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Półwysep Ewa - Port w Szczecinie

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

HYDROTECHNIKA

Lokalizacja

Szczecin

Data rozpoczęcia

07.2012

Data zakończenia

05.2015

Inwestor

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Wartość

27 mln PLN