Realizacja kontraktu polegała na zaprojektowaniu i budowie etapu I Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czyli rewitalizacji kolei Kokoszkowskiej. Budimex wybudował  w całkowicie nowym śladzie dwutorową linię kolejową o łącznej długości około 17 km na odcinku: od włączenia w stację Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią kolejową nr 2010 (Kościerzyna – Gdynia). Powstało również 8 przystanków pasażerskich z 15 peronami jednokrawędziowymi i przystanek z jednym peronem wyspowym. Ponadto wybudowane zostało lokalne centrum sterowania oraz stacja techniczna. W ramach realizowanych prac przebudowane zostały istniejące drogi i chodniki, wybudowano parkingi w systemie „Park and Ride” oraz parkingi rowerowe. W ramach inwestycji powstało 16 wiaduktów kolejowych, 6 drogowych, 5 przejść pod torami, 3 kładki dla pieszych i 3 przejścia dla zwierząt. Dodatkowo w skład inwestycji weszły: projekt, budowa i uruchomienie systemów elektronicznego bezpieczeństwa, sterowania ruchem kolejowym, łączności kolejowej i informacji dla podróżnych. Kontrakt obejmował także wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia i licznych urządzeń ochrony środowiska. Wybudowana linia PKM na trwałe wpisuje się w krajobraz Trójmiasta.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Kolej Metropolitalna na Pomorzu

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Na odcinku Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią nr 2010

Data rozpoczęcia

05.2013

Data zakończenia

10.2015

Inwestor

Pomorska Kolej Metropolitalna

Wartość

546,8 mln PLN