Zadaniem Budimeksu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej, w tym roboty drogowe, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie nawigacyjne, budowa oświetlenia Płaszczyzn Postoju Samolotów. W ramach prac wyremontowano i zmodernizowano dwuipółkilometrowy odcinek drogi startowej oraz istniejących dróg kołowania, wybudowano równoległą drogę kołowania o długości ok. 2,5 kilometra oraz 4 nowe drogi kołowania (o długości ok. 720 metrów). Co więcej, wyremontowano i rozbudowano trzy płyty postojowe. Prace objęły też kanalizację sanitarną, deszczową, sieci energetyczne, oświetlenie terenu i nawigacyjne, sieci kablowe i światłowodowe.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Rozbudowa Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

LOTNISKA

Lokalizacja

Glewice

Data rozpoczęcia

03.2014

Data zakończenia

06.2015

Inwestor

Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

Wartość

87,99 mln PLN