Budimex wybudował ponad 25 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi na trasie Garwolin – Kurów. Roboty zaowocowały powstaniem na tej trasie m.in. trzech węzłów drogowych – Górzno, Gończyce i Trojanów – oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych. Prace były prowadzone w trybie „projektuj i buduj”. Drogę Budimex wykonał w technologii nawierzchni betonowej. Ponad 12-kilometrowy odcinek drogi z Garwolina do Gończyc posiada 45 przepustów ekologicznych i hydrologiczno-ekologicznych, 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych oraz 2 węzły drogowe (Górzno i Gończyce), łączące drogę wojewódzką z S17. Przy odcinku między Garwolinem, a Gończycami stanął także obwód utrzymania drogi. Na terenie powiatu garwolińskiego trasa liczy ponad 13 km, na tym odcinku powstał węzeł Trojanów oraz dwa miejsca obsługi podróżnych (Wola Korycka i Mroków), fragment drogi przebiega w wykopie o głębokości 13 m, a czteroprzęsłowy wiadukt drogowy WD-34 ma długość ponad 82 m.

Detale realizacji

Pełna nazwa

S17 Garwolin – Kurów

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

DROGI EKSPRESOWE

Lokalizacja

Garwolin-Kurów

Data rozpoczęcia

09.2015

Data zakończenia

07.2019

Inwestor

GDDKiA oddział w Lublinie

Wartość

495 mln PLN