Budimex SA rozbudował Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego nr 1 w Lublinie o nowy budynek obejmujący m.in. nowy blok operacyjny, SOR, oddział intensywnej terapii oraz zakłady diagnostyki i laboratoria. Szpital zlokalizowano w obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia, w miejscu dawnego zbiornika wodnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czechówki. Budynki posadowione są w torfach i namułach, które to są gruntami nienośnymi powodując tym samym konieczność wzmocnienia gruntu oraz posadowienia fundamentów budynków na palach.

Zakres prac obejmował realizację budynku G-16 z lądowiskiem oraz instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę zjazdu z drogi krajowej nr 82 z wykonaniem obiektu mostowego nad rzeką Czechówką, miejsc parkingowych, wykonanie dojść, dojazdów, schodów zewnętrznych, konstrukcji oporowych i zapór przeciwwodnych, a także towarzyszących budowli technicznych m.in. budynku gazów medycznych ze zbiornikiem tlenu, stacji dezynfekcji ścieków czy hydroforni.
Rozbudowa Szpitala Klinicznego to jedna z największych inwestycji z obszaru rozwoju służby zdrowia w Lublinie. Budimex zajmował się też wykonaniem prac budowlano-instalacyjnych związanych z kompleksowym wykończeniem i wyposażeniem obiektów.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

SZPITALE I JEDNOSTKI MEDYCZNE

Lokalizacja

Lublin

Data rozpoczęcia

09.2019

Data zakończenia

01.2023

Inwestor

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Wartość

264 mln PLN