Projekt obejmował modernizację Dużej Sceny Teatru – całkowity remont konstrukcji budynku, w tym stropów, słupów z zachowaniem zabytkowej kopuły oraz posadowieniem na palach ścian wewnętrznych. Wykonano przebudowę widowni, foyer oraz kompleksową wymianę wszystkich instalacji. Teatr zyskał nowe „serce” w postaci sceny z ośmioma zapadniami scenicznymi, dwoma poziomami podłogi scenicznej oraz mechanizmem obrotowym. Zamontowano także 33 sztankiety dekoracyjne i nowe mosty oświetleniowe. Na dachu obiektu powstał ponad 300 metrowy taras widokowy. Prace odbywały się w czynnym obiekcie.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Gdańsk

Data rozpoczęcia

07.2020

Data zakończenia

07.2023

Inwestor

Teatr Wybrzeże

Wartość

47 mln PLN