Zakres prac, które wykonał Budimex, obejmował budowę dwukondygnacyjnego (w tym jednej kondygnacji podziemnej) terminalu pasażerskiego złożonego z trzech skrzydeł.
Centralnym punktem jest hala odlotów ze strefą odprawy bagażowo-biletowej. W skrzydle zachodnim znajduje się strefa przylotów, a we wschodnim strefa odlotów. Skrzydło południowe zajmuje przystanek kolejowy i towarzyszące mu pomieszczenia biurowe przeznaczone dla administracji lotniska oraz służby celnej i granicznej. W terminalu dostępna jest także strefa komercyjna. W ramach prac wybudowano też dwukondygnacyjny budynek lotniskowej straży pożarnej i służb ratowniczych oraz budynek techniczno-garażowy. Powierzchnia całkowita obiektu to 15 322 m2, a jego kubatura wynosi 103 729 m3. Nowy terminal jest w stanie przyjąć 1 mln pasażerów rocznie.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Terminal lotniczy w Świdniku

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

LOTNISKA

Lokalizacja

Świdnik

Data rozpoczęcia

10.2011

Data zakończenia

11.2012

Inwestor

Port Lotniczy Lublin

Wartość

114,3 mln PLN