Budowa Trasy Łagiewnickiej to jedna z najważniejszych inwestycji miasta Krakowa w ostatnich latach. W ramach kontraktu Budimex oddał do użytku 3,5-kilmetrową trasę. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączy osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską.
Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej nową linię tramwajową. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.
W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstała też nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje będą przejeżdżać w tunelu. Nowa infrastruktura tramwajowa usprawni system miejskiej komunikacji zbiorowej i poprawi warunki życia mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Trasa Łagiewnicka

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

03.2017

Data zakończenia

08.2022

Inwestor

Prezydent Miasta Krakowa

Wartość

684 mln PLN