Trasa Niepodległości – zachodnia obwodnica centrum stolicy Podlasia –  to droga dwujezdniowa przebiegająca w wykopie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, dwupasmowymi ścieżkami rowerowymi i nowymi chodnikami. W sumie Budimex wybudował 7,3 km trasy głównej oraz zmodernizował 8 dróg krzyżujących się z aleją Niepodległości i Paderewskiego, a każda została skomunikowana z główną ulicą drogą serwisową ze skrzyżowaniem okrężnym. Prace prowadzone były w dwóch etapach. Podczas etapu II, obejmującego aleję Niepodległości, powstało 5 wiaduktów drogowych, które są elementami rond, a także 4 kładki pieszo-rowerowe i 2 tunele. III etap inwestycji obejmował przebudowę alei Paderewskiego oraz m.in. tunel pod torami PKP, wiadukty drogowe, w tym jeden nad bocznicą kolejową. Podobnie jak w przypadku alei Niepodległości, drogi uzupełnione są o ścieżki rowerowe i chodniki, które przebiegają w poziomie terenu.
W obu etapach budowy Trasy Niepodległości Budimex wykopał 975 tys. m3 ziemi oraz zużył 197 tys. m3 gruntu do stworzenia niezbędnych nasypów. Do samej podbudowy użyto 285 tys. m2 kruszywa łamanego i 193 tys. m2 betonu asfaltowego. Do prac zbrojeniowych wykorzystano 5 mln 202 tys. kg materiału. Ponadto  przy budowie Trasie Niepodległości powstało lub zostało przebudowane 11,2 km sieci wodociągowej, ponad 36 km kanalizacji deszczowej, prawie 44 km sieci kablowej oświetlenia oraz 19,1 km sieci energetycznej.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Trasa Niepodległości - Etap II i III

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Białystok

Data rozpoczęcia

11.2016

Data zakończenia

07.2019

Inwestor

Urzą Miejski Białystok

Wartość

293 mln PLN