Kontrakt obejmował budowę Trasy Sucharskiego na odcinku od węzła Olszynka, która krzyżuje się z ulicami: Tama Pędzichowska, Michałki oraz Elbląską i kończy na obiekcie mostowym przez Martwą Wisłę. W ramach zadania powstały dwie nowe jezdnie o klasie GP na odcinku 3 km, łączącym południową obwodnicę Gdańska z ulicą Elbląską. Budimex wybudował też węzeł Błonie oraz przebudował węzeł Elbląska. Umowa obejmowała także wykonanie systemu dróg dojazdowych, chodników oraz ścieżek rowerowych. W ciągu nowej trasy został wybudowany szereg obiektów inżynierskich. Budimex zajął się również przebudową sieci oraz infrastruktury kolidującej z nową drogą, w tym sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych i energetycznych, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia oraz sieci trakcyjnej i sieci PKP.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Trasa Sucharskiego

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Gdańsk

Data rozpoczęcia

06.2011

Data zakończenia

02.2013

Inwestor

Gmina Miasta Gdańska

Wartość

137 mln PLN