Dawny budynek Muzeum Geologii UJ zmienił funkcję na administracyjną , teraz mieści między innymi tzw. Welcome Centre UJ dla studentów zagranicznych. Budimex zrealizował kontrakt obejmujący przebudowę i rozbudowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Po przeprowadzeniu niezbędnych prac wyburzeniowych dokonano modyfikacji konstrukcji budynku, w tym wyburzono słupy podpierające dach i podwieszenie stropu nad drugą kondygnacją na sprężonych cięgnach stalowych. W celu zapewnienia wymaganej wysokości pomieszczeń w przyziemiu obniżono rzędną posadowienia kondygnacji -1. Na tym poziomie, dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, wykonano izolowane akustycznie od pozostałej części budynku, żelbetowe kabiny badawcze. W toku prac przeprowadzono również remont dachu i elewacji z wymianą ślusarki okiennej, zmodyfikowano sieci elektryczne i sanitarne w zagospodarowaniu terenu.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Uniwersytet Jagielloński

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI EDUKACYJNE

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

03.2018

Data zakończenia

11.2019

Inwestor

Uniwersytet Jagielloński

Wartość

36,2 mln PLN