Kontrakt objął modernizacją trzech nabrzeży: Flisaków, XVIII i Retmanów. Pierwsze z nich ‎podzielone jest na dwa odcinki o długości 164 m i 143 m. Kolejne, zlokalizowane naprzeciwko ‎Muzeum II Wojny Światowej, liczy 533 m, a ostatnie znajduje się pomiędzy mostem ‎Siennickim i mostem kolejowym. W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, ‎kafarowe, żelbetowe, podczyszczeniowe, instalacyjne i wyposażeniowe.‎

Detale realizacji

Pełna nazwa

Wejście do portu wewnętrznego w Gdańsku

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

HYDROTECHNIKA

Lokalizacja

Gdańsk

Data rozpoczęcia

02.2018

Data zakończenia

06.2020

Inwestor

Urząd Morski Gdynia

Wartość

48 mln PLN