W ramach inwestycji zrealizowano wiadukt zlokalizowany nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha wraz z przebudową układu drogowego. Konstrukcja została oparta na trzech stalowych dźwigarach łukowych z podwieszonymi pomostami. W ramach projektu powstał całkowicie nowy układ drogowy w ciągu głównej arterii Trójmiasta jaką jest ul. Trakt Św. Wojciecha.
Inwestycja objęła budowę nie tylko wiaduktu nad torami kolejowymi, ale również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Wiadukt Biskupia Góra

Kategoria

Budownictwo infrastrukturalne

Podkategoria

OBWODNICE I MOSTY

Lokalizacja

Biskupia Góra

Data rozpoczęcia

03.2018

Data zakończenia

06.2021

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wartość

139 mln PLN