Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej hali magazynowej oraz rozbudowę zabudowy produkcyjnej. W skład zakładu wchodzą m.in. budynek produkcyjno-magazynowy, magazyn surowców, portiernia z wagą samochodową czy magazyn wyrobów gotowych. W ramach robót wykonano zbiornik chłonno-retencyjny, a także wyremontowano nawierzchnię bitumiczną na drodze dojazdowej. Inwestycja została nagrodzona Safety Recognition Award 2021.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Zakład ROCKWOOL

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE/LOGISTYCZNE

Lokalizacja

Cigacice

Data rozpoczęcia

08.2020

Data zakończenia

03.2022

Inwestor

ROCKWOOL Polska Sp. z o . o .

Wartość

69 mln PLN