W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Instalacja jest przyjazna dla środowiska i mieszkańców Białegostoku. To jeden z elementów powstającego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami obejmującego również wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów i budowę sortowni na składowisku w Hryniewiczach. Budowa ZUOK to największa inwestycja w województwie podlaskim w ostatnich latach.
Budowę zrealizowało konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. Umowa przewidywała najpierw zaprojektowanie instalacji, a następnie budowę, która trwała 751 dni. Uczestniczyło w niej w sumie 2000 osób. W okresie najbardziej intensywnych prac montażowych, na placu budowy było codziennie 457 osób.
ZUOK jest w stanie przetworzyć 15,5 tony odpadów przez godzinę, a więc do 372 ton w ciągu doby. Przez rok może być unieszkodliwianych termicznie do 120 tys. ton odpadów komunalnych. Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energii cieplnej ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ENERGETYKA

Lokalizacja

Białystok

Data rozpoczęcia

12.2013

Data zakończenia

12.2015

Inwestor

PUHP "Lech" Sp. z.o.o

Wartość

333 mln PLN