Zintegrowane Centrum Komunikacyjne to największe centrum komunikacyjnym zarówno w samym Lublinie, jak i regionie, łączące komunikację miejską z pozamiejskim transportem autobusowym i busowym oraz transport kolejowy. Nowy dworzec to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 18 tys. m2 z garażem typu „Park&Ride” mogącym pomieścić 174 samochody, wyposażonym w ładowarki dla pojazdów elektrycznych.

Konstrukcja posiada najnowocześniejsze rozwiązania proekologiczne i spełnia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na obiekcie, w szklanych zadaszeniach, znajdują się panele fotowoltaiczne o mocy 0,5 MW. Aby zapewnić funkcjonowanie pomp ciepła Budimex wykonał 42 odwierty o łącznej długości niemal 6 km, natomiast podziemny garaż został wykonany tak, aby jego wietrzenie przebiegało naturalnie, dzięki cyrkulacji powietrza. Rozwiązania te mają służyć osiągnięciu pełnej samowystarczalności energetycznej budynku. ‎Zastosowano również antysmogowe płyty ‎chodnikowe oraz przewidziano stację ładowarek dla ‎autobusów miejskich. ‎

Wykonany przez Budimex budynek to także ciekawe rozwiązania architektoniczne, takie jak okazałe słupy przypominające gałęzie drzew oraz fasada tworząca wrażenie dwóch osobnych budynków ukrytych w jej wnętrzu.

Detale realizacji

Pełna nazwa

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie

Kategoria

Budownictwo ogólne

Podkategoria

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lokalizacja

Lublin

Data rozpoczęcia

12.2020

Data zakończenia

10.2023

Inwestor

Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Wartość

264 mln PLN