W ramach inwestycji Budimex zaprojektował i wybudował turbogenerator o mocy 55 MW wraz z zewnętrzną estakadą szynoprzewodu oraz stacją transformatorów o mocy 2×40 MVA. Na dwuetapową realizację inwestycji składały się zabudowa (wymiana) pomp wody zasilającej w etapie I oraz zabudowa turbogeneratora w etapie II. Etap I – układ dwóch pomp o mocy silnika 1150 kW, wydajności 52 l/s i wysokości podnoszenia 1620 m, rurociągów, armatury, falowników, okablowania zasilającego i sterującego, systemu poboru i pomiaru próbek, AKPiA. Etap II – zabudowa turbogeneratora o mocy 55 MW z kompletem instalacji technologicznych wielobranżowych, budowa nastawni centralnej, stacji transformatorów 2 x 40 MV wraz z wyłącznikami generatorowymi i systemem gaszenia, zewnętrznej trasy szynoprzewodu, dostosowanie budynku maszynowni do wymogów ochrony ppoż. Realizacja robót odbywała się w czynnej hali maszynowni Tamehu ZW Kraków, wybudowanej i zmaszynowionej w latach 50-60. XX wieku, z utrzymaniem jej pełnej ciągłości pracy (eksploatacji).

Detale realizacji

Pełna nazwa

ZW Kraków Tameh Polska Huta ArcelorMittal Poland SA

Kategoria

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Podkategoria

ENERGETYKA

Lokalizacja

Kraków

Data rozpoczęcia

07.2017

Data zakończenia

07.2020

Inwestor

Tameh Polska Sp. z o . o .

Wartość

125,7 mln PLN