pl

Menu

pl

Budujemy lepszą jakość życia #niezawodnie

Akcjonariat

Ilość akcji:

Ferrovial Construction International SE: 50,14%

Allianz OFE: 8,17%

Pozostali akcjonariusze: 28,47%

Nationale Nederlanden OFE: 9,40%

Otwarty fundusz emerytalny PZU “Złota Jesień”: 3,82%

Struktura akcjonariatu na dzień
31.05.2024 roku

Liczba wyemitowanych akcji
25 530 098