pl

Menu

pl

Budujemy lepszą jakość życia #niezawodnie

Ład korporacyjny

Naszym priorytetem jest profesjonalizm i odpowiedzialność. W Budimex stawiamy na otwarte i transparentne zarządzanie niepozostawiające przestrzeni dla nieuczciwości i nadużyć. Działamy w oparciu o dokumenty, regulaminy i polityki jasno określające zasady panujące w naszej organizacji oraz te dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi. O ich przestrzeganiu regularnie informujemy w przygotowywanych przez nas sprawozdaniach i raportach.

W naszym Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej zasiadają eksperci i specjaliści z ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze naszej branży, działania rynku i przedsiębiorstw.

W Budimex każdy element ładu korporacyjnego ma swoją rolę, a wszystkie razem tworzą sprawnie działający system, który wspiera codzienne funkcjonowanie firmy i czyni nas godnym zaufania partnerem dla naszych Akcjonariuszy i Klientów.

Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA

Regulamin Zarządu Budimeksu SA

Regulamin Rady Nadzorczej 
Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex SA

Brak zawartości do wyświetlenia.

Walne zgromadzenie

ZWZ Budimeksu SA – 23.05.2024

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 23 maja 2024 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA 23.05.2024 [zobacz film]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r. [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA z 23 maja 2024 r. [przejdź na www]

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ  [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku [przejdź na www]

4. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku [pobierz plik pdf]

5. Sprawozdania finansowe:

6. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

10. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

11.  Projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. [pobierz plik pdf]

12. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

13. Obowiązek informacyjny Budimex S.A. [pobierz plik pdf]

ZWZ Budimeksu SA – 18.05.2023

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 18 maja 2023 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA 18.05.2023 [zobacz film]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r. [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA z 18 maja 2023 r. [przejdź na www]

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 18 maja 2023 roku [przejdź na www]

4. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 18 maja 2023 roku [pobierz plik pdf]

5. Sprawozdania finansowe:

6. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca
podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu:

Uchwały Rady Nadzorczej Budimex SA – rekomendacja uchwał ZWZ:

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku:

10. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 396 w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]

12. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

13. Obowiązek informacyjny Budimex SA [pobierz plik pdf]

ZWZ Budimeksu SA – 19.05.2022

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 19 maja 2022 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [zobacz film]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2021 rok [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA. z 19 maja 2022 r. [przejdź na www]

Powołanie Rady Nadzorczej Budimex SA kolejnej kadencji [przejdź na www]

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [pobierz plik pdf]

2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

4. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 19 maja 2022 roku [pobierz plik pdf]

5. Kandydatury do Rady Nadzorczej Budimex SA:

 • Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez większościowego Akcjonariusza [pobierz plik pdf]
 • Kandydatura zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusza Budimex SA [pobierz plik pdf]
 • Oświadczenie kandydata zgłoszonego przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusza Budimex SA [pobierz plik pdf]

6. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 19 maja 2022 roku [pobierz plik pdf]

7. Sprawozdania finansowe:

8. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

9. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu:

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku [pobierz plik pdf]

12. Opinia biegłego rewidenta [pobierz plik pdf]

13. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

 • Raport nr 15/2022 w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy [pobierz plik pdf]
 • Raport nr 19/2022 w sprawie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 i terminu wypłaty pozostałej części dywidendy [pobierz plik pdf]
 • Projekt uchwały w sprawie podziału zysku [pobierz plik pdf]

14. Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]

15. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 [pobierz plik pdf]

16. Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 z grudnia 2021 r [pobierz plik pdf]

17. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik pdf]

ZWZ Budimeksu SA – 20.05.2021

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 20 maja 2021 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [zobacz wideo]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2020 rok [pobierz pdf]

Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA z 20 maja 2021 r. [pobierz plik pdf]

Powołanie członków Rady Nadzorczej Budimex SA [pobierz plik pdf]

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [pobierz plik pdf]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 20 maja 2021 roku [przejdź na www]

4. Kandydatury do Rady Nadzorczej Budimex SA [przejdź na www]

5. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 20 maja 2021 roku [pobierz plik pdf]

6. Sprawozdania finansowe:

7. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

8. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku [pobierz plik pdf]

11. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

12. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 18.06.2020

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 18 czerwca 2020 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [zobacz film]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2019 rok [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA z 18 czerwca 2020 r.  [przejdź na www]

Powołanie członka Rady Nadzorczej Budimex SA dziesiątej kadencji [przejdź na www] 

Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex SA [pobierz plik pdf] 

Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex SA [pobierz plik pdf]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 roku [przejdź na www]
3a. Kandydatura do Rady Nadzorczej Budimex SA [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 roku [pobierz plik pdf]

5.Sprawozdania finansowe:

6. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]


7. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]


8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu


• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]
• Uchwały Rady Nadzorczej Budimex SA – rekomendacja uchwał ZWZ [pobierz plik pdf]
• Rekomendacje Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA [pobierz plik pdf]

9. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

10.Projekt Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex SA [pobierz plik pdf]

 • Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex SA [pobierz plik pdf]

11. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 16.05.2019

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 16 maja 2019 r.

 Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [zobacz film]

 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2018 rok [przejdź na www]

 Wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ Budimex SA w dniu 16.05.2019 r. [przejdź na www]

 Powołanie Rady Nadzorczej Budimex SA dziesiątej kadencji [przejdź na www]

 

 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 16 maja 2019 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 16 maja 2019 roku [pobierz plik pdf]

5.Kandydatury do Rady Nadzorczej Budimex SA [przejdź na www]

Kolejna kandydatura do Rady Nadzorczej Budimex SA [przejdź na www]

Informacja Zarządu Budimex SA odnośnie kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]

6. Sprawozdania finansowe:


7. Wyciąg ze sprawozdania dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

8. Wyciąg ze sprawozdania dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu


• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]
• Uchwała Rady Nadzorczej Budimex SA – rekomendacja uchwał ZWZ [pobierz plik pdf]
• Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA [pobierz plik pdf]

10. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:
• Raport nr 21/2019 w sprawie wypłaty dywidendy [przejdź na www]
• Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy [pobierz plik pdf]

11.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 17.05.2018

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 17 maja 2018 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 17.05.2018 r. [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2017 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 17 maja 2018 roku [przejdź na www]

4. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 17 maja 2018 roku [pobierz plik pdf]

5. Sprawozdania finansowe:

6. Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7. Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu


• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]
• Uchwała Rady Nadzorczej Budimex SA – rekomendacja uchwał ZWZ [pobierz plik pdf]
• Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA [pobierz plik pdf]

9. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:


• Raport nr 17/2018 w sprawie wypłaty dywidendy [przejdź na www]
• Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy [pobierz plik pdf]

10.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 11.05.2017

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 11 maja 2017 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 11.05.2017 r. [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2016 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3. Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 11 maja 2017 roku [przejdź na www]

4. Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 11 maja 2017 roku [pobierz plik pdf]

5. Sprawozdania finansowe:


• sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2016 rok [pobierz plik pdf]
• raport roczny [pobierz plik zip]
• raport roczny skonsolidowany [pobierz plik zip]

6. Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7. Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu


• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]
• Uchwała Rady Nadzorczej Budimex SA – rekomendacja uchwał ZWZ [pobierz plik pdf]
• Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA [pobierz plik pdf]

9. Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:
• Raport nr 19/2017 w sprawie wypłaty dywidendy [przejdź na www]
• Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy [pobierz plik pdf]

10. Zmiany par.9 statutu w związku z konwersją i asymilacją 100 akcji Budimex SA oraz tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmianę. [przejdź na www]

11.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 26.04.2016

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 26 kwietnia 2016 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 26.04.2016 r. [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2015 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2016 roku [pobierz plik pdf]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2016 roku [pobierz plik pdf]

5.Sprawozdania finansowe:

6.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu

9.Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

10.Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPS 2016) [pobierz plik pdf]

11.Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej o przyjęciu DPS 2016

12. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 28.04.2015

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 28 kwietnia 2015 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA – starsze wersje przeglądarki [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 28.04.2015 r. [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [pobierz plik pdf]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku [pobierz plik pdf]

5.Sprawozdania finansowe:

6.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu

9.Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

10.Zmiany par.9 statutu w związku z konwersja i asymilacją 120 akcji Budimex SA oraz tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmianę. [przejdź na www]

11. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 24.04.2014

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 24 kwietnia 2014 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA – HTML 5 [przejdź na www]

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA – starsze wersje przeglądarki [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 24.04.2014 r. [przejdź na www]

 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji [przejdź na www]

 Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2013 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [przejdź na www]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku [pobierz plik pdf]

5.Sprawozdania finansowe:

6.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

7.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

8.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej rekomendująca podjęcie uchwał przez ZWZ Budimeksu SA, rekomendacje Komitetu Audytu

9.Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

10.Życiorys dokooptowanego członka Rady Nadzorczej [przejdź na www]

11.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 24.04.2013

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 24 kwietnia 2013 r.

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA – Adobe Flash Player 11.7.700.169 [przejdź na www]

Retransmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA – starsze wersje przeglądarki [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez ZWZ Budimex SA w dniu 24.04.2013 r. [przejdź na www]

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ [przejdź na www]

Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2012 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [przejdź na www]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 roku [przejdź na www]

5.Informacja o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

 • Uchwała Rady GPW w sprawie uchwalenia zmian “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” [pobierz plik pdf]
 • “Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW” – tekst jednolity [pobierz plik pdf]
 • Uchwała Zarządu Budimeksu SA w sprawie stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” [pobierz plik pdf]
 • Uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA z dn. 26.03.2013 w sprawie stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” [pobierz plik pdf]

6.Sprawozdania finansowe:

7.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

8.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot, Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej rekomendujące podjęcie uchwał przez ZWZ Budimex SA, rekomendacje Komitetu Audytu

10.Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

11.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 26.04.2012

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 26 kwietnia 2012 r.

Retransmisja obrad ZWZ Budimeksu SA [przejdź na www]

Wyniki głosowań na uchwałami podjętymi przez ZWZ w dniu 26.04.2012 r. [przejdź na www]

Uchwała ZWZ Budimeksu SA o wypłacie dywidendy za 2011 rok [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [przejdź na www]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku [przejdź na www]

5.Informacja o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

 • Uzupełnić!!! Uchwała Nr 20/1287/2011 w sprawie uchwalenia zmian “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” [przejdź na www]
 • Uchwała Nr 15/1282/2011 w sprawie uchwalenia zmian “Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” [pobierz plik pdf]

6.Sprawozdania finansowe:

7.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

8.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot, Dobrych Praktyk [pobierz plik pdf]

9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]

10.Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy:

11.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

 

ZWZ Budimeksu SA – 19.05.2011

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 19 Maja 2011 r.

Retransmisja obrad ZWZ Budimeksu SA [przejdź na www]

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [przejdź na www]

3.Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 19 maja 2011 roku [przejdź na www]

4.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex SA zwołanego na dzień 19 maja 2011 r. [przejdź na www]

5.Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” [przejdź na www]

6.Sprawozdania finansowe:

7.Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej –  Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco [przejdź na www]

8.Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot. Polityki Wynagrodzeń [pobierz plik pdf]

9.Uzupełnić!!! Wyciąg ze sprawozdania finansowego dot, Dobrych Praktyk [przejdź na www]

10.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej [pobierz plik pdf]

11.Raport  w sprawie wypłaty dywidendy [przejdź na www]

12.Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

ZWZ Budimeksu SA – 19.05.2010

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 19 Maja 2010 r.

Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA siódmej kadencji [przejdź na www]

Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ Budimeksu SA posiadających powyżej 5% głosów na na ZWZ [przejdź na www]

Wyniki głosowań na ZWZ Budimeksu SA z 19 maja 2010 [przejdź na www]

Retransmisja obrad ZWZ Budimeksu z 19 maja 2010 [przejdź na www]

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA [przejdź na www]

2.Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ [przejdź na www]

3.Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Połączenie:

Sprawozdania finansowe:

 • sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2009 raport roczny SA-R-2009 [pobierz plik zip]
 • sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 raport roczny skonsolidowany SA-RS-2009 [pobierz plik zip]
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r. [przejdź na www]

4.Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 19.05.2010 [przejdź na www]

5.Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 19 maja 2010 r. [przejdź na www]

6. Formularze przewidziane w art. 402 [2] pkt 2 lit. d kodeksu spółek handlowych [pobierz plik zip]

O nas

Uczestnictwo przedstawicieli mediów w walnych zgromadzeniach Budimex SA

 • Przedstawiciel mediów (dziennikarz), może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA (WZ) po otrzymaniu akredytacji.
 • W celu otrzymania akredytacji zainteresowany dziennikarz powinien zgłosić wniosek w sprawie dopuszczenia go do uczestniczenia w charakterze obserwatora WZ do Sekretariatu Spółki przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem WZ. Dziennikarz składający wniosek, o którym mowa powyżej, powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację dziennikarską wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).
 • Obecni na WZ dziennikarze uczestniczą w WZ w charakterze obserwatora z wyłączeniem czynnego udziału w obradach. Czynny udział, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, przysługuje akcjonariuszom Spółki, której WZ dotyczy oraz w ograniczonym zakresie bez prawa głosu władzom Spółki i biegłym rewidentom, chyba że osoby te są jednocześnie akcjonariuszami.

Adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem – walnezgromadzenie@budimex.pl

Raporty bieżące i okresowe

Wybrane dane finansowe

Budimex SA

Grupa Budimex

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych

Dywidenda

Założenia polityki dywidendowej Budimex SA na lata 2022 – 2026

Informacje na temat dywidendy

Raport nr18/2023 Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2022

Projekt uchwały w sprawie podziału zysków

Przepływy pieniężne

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Rekomendacje

Akcjonariat

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności Zarządu Budimex SA

Polityka różnorodności Rady Nadzorczej Budimex SA

Polityka różnorodności

Jak spółka realizuje politykę różnorodności?

Programy motywacyjne

Wydatki ponoszone przez Spółkę oraz Grupę Budimex

na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex za 2023 r. (wyciąg)

*Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2023 r. to 8.507,55 zł

Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex za 2022 r. (wyciąg)

Zestawienie wydatków 2022

*Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2022 r. to 8.671,97 zł

Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex za 2021 r. (wyciąg)

Zestawienie wydatków 2021

*Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2021 r. to 8.652,12 zł.

Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex za 2020 r. (wyciąg)

*Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2020 r. to 5.768,08 zł.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Brak zawartości do wyświetlenia.

Inne informacje

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu na okres co najmniej dwóch lat.

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

Skontaktuj 
się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami

Michał Kielin

Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich

Kamil Sochanek

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich