pl

Menu

pl
Artur Popko
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny Budimex SA
Anna Karyś-Sosińska
Członek Zarządu Budimex SA
Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Jacek Daniewski
Członek Zarządu Budimex SA
Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu Budimex SA
Dyrektor Pionu Finansowego
Maciej Olek
Członek Zarządu Budimex SA,
Dyrektor Operacyjny Budownictwa
Kolejowego, Energetycznego
i Przemysłowego
Cezary Łysenko
Członek Zarządu Budimex SA
Dyrektor Operacyjny Budownictwa Infrastrukturalnego