pl

Menu

pl

Budujemy lepszą jakość życia #niezawodnie

Nagrody

Nasza praca jest dostrzegana i doceniana przez rynek i partnerów biznesowych. ‎Inwestycje realizowane przez Grupę Budimex są wyróżniane w czołowych ‎rankingach oraz konkursach branżowych.

Budowa Roku

Firma jest wielokrotnym laureatem nagrody przyznawanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. W ramach konkursu wyróżniane są najlepsze pod względem inżynierskim budowy w Polsce zakończone w danym roku. Budimex otrzymał ją za takie inwestycje, jak: Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen w Płocku, Trasa Łagiewnicka czy  Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Budowlana Firma Roku

Od kilku lat rokrocznie firma nagradzana jest przez redakcję Builder tytułem „Budowlanej Firmy Roku”. Wyróżnienie przyznawane jest firmom z branży budowlanej za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku, a także za szczególne sukcesy w danym roku.

Gala Byków i Niedźwiedzi oraz Złotych Portfeli

Ikona nagrody

Spółka Roku z Indeksu MWIG40, Gala Byków, Niedźwiedzi oraz Złotych Portfeli

Rok:

2024

Opis:

Byki i Niedźwiedzie dla spółek, menedżerów i instytucji oraz Złote Portfele dla zarządzających to prestiżowe i najważniejsze nagrody na rynku kapitałowym w Polsce. Te wyróżnienia już od 30 lat przyznaje redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” tym, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze lub wywierają największy wpływ na rynek.

Ikona nagrody

Builder Awards

Rok:

2024

Opis:

Builder Awards są przyznawane od dwudziestu lat przez redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder”. Nagrody honorują firmy i ludzi, którzy odgrywają ważną rolę w polskim budownictwie, architekturze i edukacji.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Osobowość Branży – Maciej Olek,
 • Osobowość Branży – Cezary Łysenko,
 • Osobowość Branży – Jacek Lech.
Ikona nagrody

Nagroda w konkursie PARP na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Rok:

2023

Opis:

Celem konkursu na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie innowacyjnych i zrównoważonych praktyk gospodarki obiegu zamkniętego, skupiających się na korzyściach środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Przyznanie nagrody to wyraz uznania za zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Wdrożenie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej.
Ikona nagrody

Modernizacja Roku 2022, Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku

Rok:

2023

Opis:

Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów z długą, ponad dwudziestosiedmioletnią tradycją. Celem działań jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Konkurs organizujemy w dwóch głównych kategoriach Obiekty Nowe oraz Obiekty Modernizowane.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Modernizacja Planetarium w Chorzowie
Ikona nagrody

Budowa Roku 2022

Rok:

2023

Opis:

Tytuł „Budowy Roku” rokrocznie przysługuje najlepszym budowom realizowanym w całej Polsce. Wyboru dokonuje specjalne jury, które poddaje ocenie szereg czynników, które składają się na finalny werdykt – po wizycie technicznej na budowie oceniana jest jakość robót, organizacja budowy, czas jej realizacji, zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji, a także bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, przebieg i forma finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego oraz wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Nagrody są rozdawane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Trasa Łagiewnicka w Krakowie,
 • Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
Ikona nagrody

Top Builder 2023

Rok:

2023

Opis:

Top Builder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. To wyróżnienie za najwyższej jakości produkty: nowości i innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne. Kapituła docenia także prace projektowe i wykonawcze oraz nowoczesne narzędzia usprawniające zarządzanie firmami i projektami. Oceniane są również obiekty budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury, często ponadczasową formą, rzetelnością wykonania, wymagające wysokich kwalifikacji oraz specjalizacji branżowej, o gwarantowanej certyfikatami jakości zastosowanych w obiektach nowoczesnych materiałów i interesujących rozwiązań proekologicznych.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 •  modernizację linii kolejowej E-59 odcinek Rokietnica – Wronki.
Ikona nagrody

Spółka Roku z Indeksu MWIG40, Gala Byków, Niedźwiedzi oraz Złotych Portfeli

Rok:

2024

Opis:

Byki i Niedźwiedzie dla spółek, menedżerów i instytucji oraz Złote Portfele dla zarządzających to prestiżowe i najważniejsze nagrody na rynku kapitałowym w Polsce. Te wyróżnienia już od 30 lat przyznaje redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” tym, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze lub wywierają największy wpływ na rynek.

Ikona nagrody

Builder Awards

Rok:

2024

Opis:

Builder Awards są przyznawane od dwudziestu lat przez redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder”. Nagrody honorują firmy i ludzi, którzy odgrywają ważną rolę w polskim budownictwie, architekturze i edukacji.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Osobowość Branży – Maciej Olek,
 • Osobowość Branży – Cezary Łysenko,
 • Osobowość Branży – Jacek Lech.
Ikona nagrody

Nagroda w konkursie PARP na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Rok:

2023

Opis:

Celem konkursu na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie innowacyjnych i zrównoważonych praktyk gospodarki obiegu zamkniętego, skupiających się na korzyściach środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Przyznanie nagrody to wyraz uznania za zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Wdrożenie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej.
Ikona nagrody

Modernizacja Roku 2022, Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku

Rok:

2023

Opis:

Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów z długą, ponad dwudziestosiedmioletnią tradycją. Celem działań jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Konkurs organizujemy w dwóch głównych kategoriach Obiekty Nowe oraz Obiekty Modernizowane.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Modernizacja Planetarium w Chorzowie
Ikona nagrody

Budowa Roku 2022

Rok:

2023

Opis:

Tytuł „Budowy Roku” rokrocznie przysługuje najlepszym budowom realizowanym w całej Polsce. Wyboru dokonuje specjalne jury, które poddaje ocenie szereg czynników, które składają się na finalny werdykt – po wizycie technicznej na budowie oceniana jest jakość robót, organizacja budowy, czas jej realizacji, zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji, a także bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, przebieg i forma finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego oraz wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Nagrody są rozdawane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 • Trasa Łagiewnicka w Krakowie,
 • Modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
Ikona nagrody

Top Builder 2023

Rok:

2023

Opis:

Top Builder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. To wyróżnienie za najwyższej jakości produkty: nowości i innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne. Kapituła docenia także prace projektowe i wykonawcze oraz nowoczesne narzędzia usprawniające zarządzanie firmami i projektami. Oceniane są również obiekty budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury, często ponadczasową formą, rzetelnością wykonania, wymagające wysokich kwalifikacji oraz specjalizacji branżowej, o gwarantowanej certyfikatami jakości zastosowanych w obiektach nowoczesnych materiałów i interesujących rozwiązań proekologicznych.

Nagrodzone osoby/inwestycje:

 •  modernizację linii kolejowej E-59 odcinek Rokietnica – Wronki.