pl

Menu

pl

Budujemy lepszą jakość życia #niezawodnie

Poznaj Grupę Budimex

Nasza historia rozpoczęła się w 1968 roku. ‎Przez dekady pracowaliśmy, na to by osiągnąć pozycję jednej z największych firm ‎budowlanych w Polsce. Dziś jesteśmy Grupą świadczącą szeroki zakres usług w wielu obszarach gospodarki. Jesteśmy strategicznym, zaufanym Partnerem dla ‎biznesu i państwa.

Działamy na terenie całego kraju oraz na rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Czechach na Słowacji czy Łotwie.

Inwestycje realizujemy w sposób kompleksowy, korzystając z naszego 56 letniego doświadczenia. Posiadamy własne zaplecze laboratoryjne, szerokie portfolio sprzętu budowlanego i kolejowego dzięki czemu możemy realizować projekty o największej skali.

Fundamentem działalności Budimex jest budownictwo, jednak nasza oferta jest znacznie bardziej kompleksowa. Za pośrednictwem spółek córek, Grupa Budimex rozwija krajową infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, wzmacnia niezależność energetyczną kraju inwestując w projekty w zakresie OZE, jest liderem sektora konstrukcji stalowych a także wzmacnia swój udział w obszarze facility management i gospodarki odpadami.

Silne wartości podstawą naszych działań

1 z 4

Budujemy dla ludzi

Poprawiamy jakość życia

Umożliwiamy szybkie
i sprawne
przemieszczanie się

Budujemy przestrzenie do pracy i życia

Wspieramy dostęp do wiedzy i kultury

Tworzymy zieloną przyszłość

Inspirujemy kreatywność, rozwijamy innowacje

Struktura grupy

Grupa Budimex

Segment budowlany
Rynki zagraniczne
Usługi
Inne

Historia Budimex

Poznaj Grupę Budimex

1968

Początki działalności

Polska myśl techniczna inżynierów i ekipy budowlane Budimeksu rozsiane po krajach bloku wschodniego oraz odległych państwach Azji i Afryki realizują liczne inwestycje. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności firma podpisuje 75,5 tysiąca kontraktów

w Polsce i zagranicą.

1971

Powstanie firmy Dromex

W Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych utworzone zostaje Biuro Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego Dromex, nazywane później siostrzaną spółką Budimeksu.

1982

Powstanie Budimeksu Poznań

Początkowo funkcjonuje jako oddział firmy i pełni rolę Centrum Generalnego Wykonawstwa Budimeksu w zachodniej i północnej Polsce. Po 9 latach Budimex Poznań staje się samodzielną jednostką, związaną kapitałowo z Budimex, a następnie częścią Budimex Dromex.

1992

Prywatyzacja Budimeksu

Przemiany gospodarczo-polityczne w Polsce to dla Budimeksu czas zmian własnościowych. Dwa lata po prywatyzacji firmy, w 1994 roku, zostaje przekształcony w spółkę akcyjną i niebawem zadebiutuje na giełdzie.

1995

Budimex na GPW

Spółka z sukcesem wchodzi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Podczas pierwszych notowań w 1995 roku wartość akcji Budimeksu przekracza cenę emisyjną o 35 proc. O ich atrakcyjności świadczą dni, kiedy obrót akcjami Budimeksu przekracza 25 proc. ogólnych obrotów na giełdzie.

1997

Budimex holdingiem

Budimex jest największą w Polsce firmą budowlaną, liczącą się na całym świecie. W tym momencie Budimex buduje w 23 krajach i zatrudnia dziesiątki tysięcy specjalistów. Poza granicami kraju pracuje w nim już ponad 2000 pracowników – drugie tyle
w całym holdingu w kraju. W biurze centrali firmy zatrudnionych jest zaledwie 150 osób.

1999

Budimex Unibud, Budimex Poznań
i Mostostal Kraków ‎

W wyniku połączenia Unibud i Budimeksu Warszawa we wrześniu powstaje Budimex Unibud będący centrum generalnego wykonawstwa w Polsce centralnej i północno-wschodniej.

2000

Ferrovial inwestorem strategicznym Budimex

Silną pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez jedną z największych firm budowlanych na świecie.

Hiszpańska Grupa Ferrovial nabywa większościowy pakiet akcji i zostaje inwestorem strategicznym Budimex. Pozycja rynkowa i know-how, którym dysponuje Ferrovial wzmacniają potencjał i przewagę konkurencyjną firmy.

2002

Powstanie Budimeksu Dromex

W wyniku połączenia spółek: Budimex Budownictwo, Budimex Poznań, Budimex Unibud, Dromex i Mostostal Kraków powstaje Budimex Dromex – największa w Polsce firma generalnego wykonawstwa z kadrą
i potencjałem wykonawczym umożliwiającym realizację najbardziej złożonych kontraktów.

2003

Budimex Olsztyn i Budimex Cieszyn w Budimeksie Dromex

Do Budimeksu Dromex dołączają kolejne spółki: Budimex Olsztyn i Budimex Cieszyn. Tym samym kończy się zasadniczy etap zmian strukturalnych grupy.

2009

Fuzja Budimex i Budimex Dromex

Fuzja jest wynikiem konsekwentnie realizowanej od lat strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy Budimeksu i ma na celu zoptymalizowanie struktury organizacyjnej Grupy. Dzięki fuzji uproszczone zostają struktury nadzorcze i zarządcze w obu spółkach. Usprawnione zostaje kierowanie i podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

2011

Budimex w indeksie RESPECT

Spółka wchodzi w skład indeksu RESPECT, obejmującego najbardziej odpowiedzialne spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Będąc jedną z największych firm budowlanych w Polsce jesteśmy świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia i wykorzystujemy nasz potencjał do realizacji ważnych celów społecznych niezwiązanych bezpośrednio z naszą działalnością. Chcemy, by nasze odpowiedzialne działania przyniosły korzyść także przyszłym pokoleniom.

2012

Powstanie FBSerwis

Budimex wspólnie z Ferrovial Services zakładają specjalistyczną spółkę FBSerwis, której zakres działalności obejmuje: usługi środowiskowe, utrzymanie infrastruktury, Total Facility Management i efektywność energetyczną. To kolejny obszar usług, o który rozszerza się oferta Grupy Budimex.

2013

Sprzedaż Budimeksu Danwood

Budimex, realizując swoją strategię biznesową, sprzedaje spółkę będącą największym w Polsce producentem energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie domów prefabrykowanych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Nowym właścicielem Budimeksu Danwood jest Enterprise Investors, który docenił silną markę oraz zbudowaną w Grupie wartość firmy.

2018

50 lat Budimeksu

Budimex ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. W okresie 50 lat istnienia firma zrealizowała tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych.

Kultura innowacyjności, doskonalenia się i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły Budimeksowi osiągnąć pozycję lidera rynku budowlanego.

2019

Budimex przejmuje kontrolę nad FBSerwis

W dniu 2 lipca 2019 roku Budimex zawiera z Ferrovial Services International SE umowę nabycia 51 proc. akcji FBSerwis S.A. za cenę 98,5 mln złotych, a dzień później umowę pozwalającą na dysponowanie sprzedawanymi akcjami.

2020

Rekordowy rok

Kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex. Firma notuje historyczny poziom sprzedaży oraz rekordowy zysk netto, utrzymując pozycję lidera przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Budimex podpisuje nowe kontrakty o wartości 9 mld złotych. Portfel zamówień firmy przekracza 12,7 mld złotych.

2021

Podpisanie umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości

W wyniku negocjacji rozpoczętych
w grudniu 2020 roku, Budimex podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Nabywcą jest CP Developer S.ar.l. – spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką: Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate  s.r.o., z siedzibą w Pradze.

2021

Powołanie nowego Prezesa Budimex SA ‎

Artur Popko – obecny Wiceprezes Budimeksu – został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Budimex SA.

2022

Poszerzenie składu Zarządu Budimex SA

W dniu 14.12 Rada Nadzorcza Budimex powołała trzech nowych członków Zarządu poszerzając obecny ‎czteroosobowy skład Zarządu.‎ Do nowej funkcji zostali powołani z dniem 1.01.2023 r: Anna ‎Karyś – ‎Sosińska, Maciej Olek i Cezary  Łysenko.

2022

Budimex wychodzi na nowe rynki

Firma otwiera biuro w czeskiej Pradze. W Niemczech powstaje BXBau i RailBX. Budimex odnosi też pierwszy sukces po roku działalności na Słowacji – w lipcu 2022 roku podpisuje kontrakt na budowę autostrady D1.

2022

Zielona mobilność

W branży elektromobilności w Polsce pojawia się nowa marka – Budimex Mobility. Firma mająca zajmować się krajowym rozwojem infrastruktury ładowania, nawiązuje współpracę z partnerem – Elocity i podpisuje umowę na przejęcie 109 stacji ładowania samochodów elektrycznych od firmy Enea Operator.

2023

Ogłoszenie strategii ESG

Budimex intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkowanie i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ocena wpływu działalności biznesowej na stres wodny czy wyrównywanie wynagrodzeń niezależnie od płci to jedne z ambitnych celów, które firma chce osiągnąć w perspektywie najbliższych 3 lat.

2023

Budimex włącza się w transformację

W kwietniu Budimex wspólnie z Ferrovial powołuje nową spółkę joint-venture. BXF Energia ma realizować strategię biznesową oraz zrównoważone cele Grupy, rozwijając projekty oraz produkując energię odnawialną – zarówno na potrzeby klientów zewnętrznych, jak i zwiększania efektywności energetycznej firmy.

2023

Mostostal liderem krajowego rynku konstrukcji stalowych

Mostostal Kraków zawiera umowę na zakup 100 proc. udziałów firmy PPUH Konstalex. Tym samym spółka zwiększa swoje moce wytwórcze do 17 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie. Mostostal zyskuje nowe możliwości rozwoju i wpisuje swoje działania w strategię dywersyfikacji Grupy Budimex.

2024

Budimex w gronie największych spółek na GPW

Po 20 latach firma wraca do indeksu WIG-20, potwierdzając swoją silną pozycję na polskiej giełdzie. To uhonorowanie wysiłków ponad 7 tys. pracowników Grupy, a także rezultat zaufania Partnerów i Inwestorów oraz wytrwale realizowanej skutecznej i długofalowej strategii rozwoju.