pl

Menu

pl
Marek Michałowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Juan Ignacio Gaston Najarro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Igor Chalupec
Sekretarz Rady Nadzorczej
Janusz Dedo
Członek Rady
Danuta Dąbrowska
Członek Rady
Silvia Rodriguez Hueso
Członek Rady
Artur Kucharski
Członek Rady
Mario Manuel Menendez Montoya
Członek Rady