pl

Menu

pl

Oferujemy wsparcie projektowe i techniczne

Biuro Techniczne

Biuro Techniczne to wyspecjalizowana jednostka Budimex, która zapewnia wsparcie na etapie ‎przygotowania ofert, sprawuje kontrolę nad procesem projektowania oraz dostarcza optymalne ‎rozwiązania techniczne w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje) i ‎kubaturowych.

Biuro Techniczne kładzie szczególny nacisk na innowacyjne rozwiązania, współpracę z jednostkami ‎badawczymi i naukowymi oraz ciągły rozwój kompetencji kadry technicznej.‎

 

Zakres działań obejmuje:

wspomaganie przygotowania ofert „Projektuj i Buduj”‎

kompleksowe projektowanie infrastruktury drogowej i kolejowej

konsulting techniczny podczas realizacji inwestycji

koordynację projektów

sporządzanie ekspertyz technicznych

doradztwo w zakresie BREEAM i LEED

wsparcie w przygotowaniu ofert z wykorzystaniem modeli BIM

wsparcie techniczne w zakresie wykorzystania metodyki BIM

wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych/LIDAR (skaning laserowy)

Biuro Techniczne kładzie nacisk na innowacyjne rozwiązania

Projekt i budowa Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku

S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin

Zakład produkcyjny – projekt Copernicus – PepsiCo

Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 wojskowego szpitala klinicznego z polikliniką w Krakowie

Deep Water Cargo Terminal – T3

Przebudowa Stacja Warszawa Zachodnia

Wykonanie robót budowlanych dla budowy „D1 Bratysława – Triblavina, rozbudowa”, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC – “Żółta Książka”

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Krzysztof Skrok

Dyrektor Biura Technicznego

Witold Mikita

Dyrektor ds. Technicznych
Budownictwo Ogólne

Michał Chajęcki

Dyrektor ds. Technicznych BIM

Zbigniew Pytlos

Dyrektor ds. Technicznych
Budownictwo Infrastrukturalne