pl

Menu

pl

Inwestor: GDDKiA Oddział w Łodzi
Realizacja: 07.2018-08.2022
Wartość: 552 mln PLN
Inwestor: GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Realizacja: 09.2014-10.2016
Wartość: 585 mln PLN
Inwestor: GDDKiA
Realizacja: 09.2014-07.2016
Wartość: 272,8 mln PLN