pl

Menu

pl
Inwestor: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
Realizacja: 05.2020-08.2022
Wartość: 461 mln PLN
Inwestor: GDDKiA
Realizacja: 12.2018-07.2022
Wartość: 233 mln PLN
Inwestor: GDDKiA
Realizacja: 10.2018-06.2022
Wartość: 516 mln PLN