pl

Menu

pl
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
Realizacja: 05.2018-06.2023
Wartość: 624 mln PLN
Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Realizacja: 06.2018-07.2021
Wartość: 184 mln PLN
Inwestor: Urząd Morski Gdynia
Realizacja: 02.2018-06.2020
Wartość: 48 mln PLN