pl

Menu

pl
Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze”
Realizacja: 03.2019-12.2019
Wartość: 136 mln PLN
Inwestor: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Realizacja: 07.2014-08.2015
Wartość: 90 mln PLN
Inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze”
Realizacja: 04.2013-07.2015
Wartość: 253 mln PLN