pl

Menu

pl

Rozwijamy nowoczesną mobilność

Budownictwo kolejowe

Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce i na rynkach zagranicznych to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności biznesowej. Spółka realizuje kompleksowe inwestycje kolejowe z pełnym zapleczem infrastrukturalnym, takim jak perony, dworce czy wiadukty, w tym uczestniczy w budowie nowych oraz modernizacji istniejących linii kolejowych o strategicznym znaczeniu dla Polski i regionu.

Dywizja Budownictwa Kolejowego dysponuje rozbudowanym i nowoczesnym zapleczem sprzętowym oraz stale rozwija kompetencje swojej kadry, m.in. w zakresie budowy kolei dużych prędkości.

Budimex SA należy do trzech największych wykonawców modernizacji linii kolejowych w Polsce.

Ofertę Dywizji uzupełnia spółka Budimex Kolejnictwo, świadcząca różnorodne usługi dla budownictwa kolejowego, m.in. sprzętowe, spawalnicze, transportowe oraz geodezyjne.

Broszura informacyjna 
o budownictwie kolejowym

Spółki, które realizują projekty dla budownictwa kolejowego

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Realizacja: 10.2023-w trakcie
Wartość: 903,5 mln PLN
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Realizacja: 07.2020-w trakcie
Wartość: 2,2 mld PLN
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Realizacja: 05.2023-w trakcie
Wartość: 339 mln PLN

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Dariusz Bac

Dyrektor Budownictwa Kolejowego

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.