pl

Menu

pl
Inwestor: PepsiCo
Realizacja: 08.2021-05.2023
Wartość: 350 mln PLN
Inwestor: ROCKWOOL Polska Sp. z o . o .
Realizacja: 08.2020-03.2022
Wartość: 69 mln PLN
Inwestor: ASE HOLDING INC – Oddział w Polsce
Realizacja: 02.2019-08.2021
Wartość: 91 mln PLN