pl

Menu

pl
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński
Realizacja: 01.2022-05.2023
Wartość: 26,3 mln PLN
Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Realizacja: 07.2021-03.2023
Wartość: 7,4 mln PLN
Inwestor: Mareckie Inwestycje Miejskie
Realizacja: 03.2018-Część edukacyjna – 09.2019
Część rekreacyjno-sportowa – 11.2019
Wartość: 105 mln PLN