pl

Menu

pl

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Realizacja: 12.2020-10.2023
Wartość: 264 mln PLN
Inwestor: Uniwersytet Morski w Gdyni
Realizacja: 2021-11.2023
Wartość: 64 mln PLN
Inwestor: Archiwum Państwowe
Realizacja: 10.2021-09.2023
Wartość: 50 mln PLN