pl

Menu

pl
Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Realizacja: 03.2017-08.2018
Wartość: 20 mln PLN
Inwestor: Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
Realizacja: 03.2014-06.2015
Wartość: 87,99 mln PLN
Inwestor: Port Lotniczy Lublin
Realizacja: 10.2011-11.2012
Wartość: 114,3 mln PLN