pl

Menu

pl
Inwestor: Wot-Invest Sp. z o.o.
Realizacja: 08.2018-02.2020
Wartość: 50 mln PLN
Inwestor: Pomorska Investments Sp. z o.o.
Realizacja: 10.2013-09.2015
Wartość: 57,5 mln PLN