pl

Menu

pl
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie
Realizacja: 09.2023-w trakcie
Wartość: 19,1 mln PLN
Inwestor: AWF Kraków
Realizacja: 07.2022-05.2023
Wartość: 23,7 mln PLN
Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Realizacja: 06.2012-12.2014
Wartość: 33,3 mln PLN