pl

Menu

pl
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Realizacja: 09.2019-01.2023
Wartość: 264 mln PLN
Inwestor: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Realizacja: 11.2016-04.2022
Wartość: 346,4 mln PLN
Inwestor: Gdański Uniwersytet Medyczny
Realizacja: 06.2016-03.2019
Wartość: 290,2 mln PLN