pl

Menu

pl

Dbamy o wysoką jakość inwestycji

Usługi laboratoryjne

Budimex posiada własne, bogate zaplecze laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono prowadzenie efektywnej, bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz analizę powykonawczą. Nasze Laboratorium Centralne posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB1414 (zakres akredytacji, certyfikat).

Zatrudniamy najlepszych specjalistów, stosujemy najnowocześniejsze technologie i posiadamy bogate doświadczenie, dzięki czemu z powodzeniem możemy realizować nawet najtrudniejsze wyzwania. Dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez klientów stale podejmujemy działania mające na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług badawczych. Znajdująca się w laboratorium aparatura jest w sposób ciągły wzbogacana o nowe wyposażenie do pomiarów 
i badań. W ramach naszej działalności stale współpracujemy z uznanymi jednostkami badawczymi i naukowymi. Regularnie bierzemy udział w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości mając na uwadze ciągłe doskonalenie metod badawczych i satysfakcję Klientów.

Konsekwentnie realizujemy cele z zakresu R&D oraz intensywnie pracujemy nad rozwojem innowacyjnych technologii. Naszym priorytetem jest również troska o środowisko. W związku z tym analizujemy możliwości zastosowania alternatywnych materiałów w budownictwie, w tym materiałów z recyklingu oraz odpadów.

Szczegółowy zakres naszych usług

Nasze zalety

Nowoczesna i rozwinięta sieć laboratoriów

Kompetentny i doświadczony personel

Bezstronność i niezależność w postępowaniu związanym z wykonywanymi badaniami

Zachowanie poufności informacji i przestrzeganie praw własności Klientów

Akredytacja Laboratorium Centralnego nadana przez Polskie Centrum Akredytacji: AB 1414

Troska o jakość, środowisko, bezpieczeństwo, higienę pracy oraz bezpieczeństwo informacji

Zakres usług

Probówka
Badania gruntów
 • Badanie i klasyfikacja gruntów
 • Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
 • Badania mechanicznych właściwości gruntów
 • Badania filtracji gruntów
Diagnostyka nawierzchni asfaltowych i betonowych
 • Pomiar ugięć nawierzchni przy pomocy ugięciomierza dynamicznego Fast FWD
 • Badania równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstura profilografem laserowym RSP
 • Ocena grubości warstw konstrukcji nawierzchni metodą georadarową
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych, badania typu
 • Badania koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych w dużym lub małym aparacie
 • Badania trwałości zmęczeniowej MMA
 • Badania lepiszczy asfaltowych
Badania betonów
 • Badania właściwości wytrzymałościowych betonu
 • Badania terenowe mieszanek betonowych
 • Badania cementów
 • Oznaczenie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
 • Badania mrozoodporności betonu z udziałem środków odladzających
Badania kruszyw
 • Badania typu kruszyw
 • Projektowanie i badanie mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwami
 • Badania reaktywności alkalicznej kruszyw metodą przyspieszoną
Terenowe badania odbiorowe warstw konstrukcji drogi
 • Roboty ziemne
 • Podbudowy mineralne
 • Stabilizacje spoiwami
 • Sondowania dynamiczne
Geologiczne rozpoznawanie podłoża gruntowego
 • Wiercenia obrotowe

Posiadamy własne zaplecze laboratoryjno – technologiczne

Nasze laboratoria

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod adresem mailowym laboratorium@budimex.pl

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Łukasz Bargenda

Dyrektor ds. Jakości
Biuro ESG, Jakości i Środowiska