pl

Menu

pl

Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe

Właściwe zaplecze sprzętowe oraz wyszkolona kadra w zakresie wykonywania nawierzchni na drogach szybkiego ruchu pozwala nam pracować równolegle na kilku kontraktach. Nasz zespół oferuje wykonawstwo z zastosowaniem najnowszych technologii układania 3D czy skanerów laserowych. Rozwiązania te zapewniają dużą dokładność realizacji projektu oraz weryfikacji podłoża przed odbiorem i rozliczeniem końcowym.

Zobacz nasze maszyny w akcji

Skontaktuj się
z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Wojciech Rogalski

Kierownik Grupy Robót Nawierzchniowych

Sławomir Szpak

Z-ca Kierownika Grupy Robót Nawierzchniowych ds. Technicznych

Skontaktuj się z naszymi oddziałami

Oddział Usług Sprzętowych

ul. Przejazdowa 24

05-800 Pruszków