pl

Menu

pl
Dział montażu nawierzchni torowych

Zespół do montażu nawierzchni torowych dysponuje narzędziami takimi jak koparki dwudrogowe Atlas 1604ZW wraz z osprzętem specjalnym, zakrętarki z rejestratorem momentu dokręcenia i GPS (wymagania pod rynek niemiecki), wózki do transportu szyn długich, hydrauliczne trawersy do podkładów, podbijaki oscylacyjne. Ponadto, pracownicy posiadają stosowne uprawnienia takie jak: kierowanie ruchem, sygnalista kolejowy, kierownik pociągu roboczego i gospodarczego, toromistrz, upr. do cięcia tlenem itp.

Skontaktuj się
z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami.

Brak zdjęcia
Janusz Tokarczyk

Kierownik grupy robót