Zarząd Budimeksu SA przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Budimex SA do publicznej wiadomości w 2009 roku. Wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Budimeksu SA: www.budimex.pl. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stawki 40.

Zestawienie raportów przekazanych na Giełdę w 2009 roku – PDF