Zarząd Budimeksu SA informuje, że Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (w 100% zależna od Budimeksu SA) w IV kwartale 2018 r. zawarła 398 umów przedwstępnych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w porównaniu z 237 umowami zawartymi w IV kwartale 2017 r. W okresie I – XII 2018 r. spółka zawarła 1.208 analogicznych umów, w porównaniu z 1.457 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2018 r. wyniosła 337, w porównaniu z 426 umowami zawartymi w IV kwartale 2017 r. W okresie I – XII 2018 r. spółka zawarła 1.672 analogiczne umowy, w porównaniu z 1.914 umowami zawartymi w roku poprzednim.