Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o powzięciu w dniu 28 lutego br. informacji o wyborze przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: BUDIMEX SA (lider konsorcjum z udziałem 51,7%), P.B.U. Budopol SA w Bydgoszczy, P.W. EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. w Bydgoszczy, P.W. „LECH” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na realizację inwestycji pn. “Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”.

  • Wartość oferty: 98 943 253,85 PLN netto (117 587 271,43 PLN brutto) z tego wartość przypadająca na Budimex: 51 162 800,00 netto.
  • Okres realizacji: 26 miesięcy
  • Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
  • Płatności: raz w miesiącu na podstawie faktur wystawionych zgodnie z harmonogramem, do 80% wartości + faktura końcowa, w terminie 30 dni.
  • Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego.
  • Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.