Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2014 roku spółka została poinformowana przez ING Bank Śląski SA o podpisaniu aneksu do umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 19.02.2013 r.

Na mocy w/w aneksu bank przedłużył umowę do dnia 18 lutego 2015 roku.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.