Nawiązując do raportu bieżącego nr 02/2016 z dnia 19.01.2016 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu rocznego Budimeksu SA za 2015 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za 2015 rok.

Wyżej wymienione raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2016 r.