Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. (“Rozporządzenie”) Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2015 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

 • Terminy przekazywania raportów:
  • Raport roczny Budimeksu SA za 2014 rok – 16 marca 2015 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2014 rok – 16 marca 2015 r.
  • Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
   • za I kwartał 2015 roku – 29 kwietnia 2015 r.
   • za III kwartał 2015 roku – 28 października 2015 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2015 roku – 28 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2014 zostaną opublikowane w dniu 11 lutego 2015 roku, natomiast za 6 miesięcy 2015 roku w dniu 29 lipca 2015 roku.