Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 26 kwietnia 2012 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA