Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.