W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 04.03.2016 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia otrzymał od NP. 7 S.A. (Spółka celowa NEXITY Polska) informację o spełnieniu się warunku zawieszającego wejście w życie umowy na budowę kompleksu mieszkaniowego SKYLIFE Etap 2.

Warunek dotyczył zawarcia co najmniej 42 umów deweloperskich na zakup mieszkania.

Umowa wejdzie w życie w dniu 21. 04. 2016 r.