Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 24 kwietnia 2017 roku został poinformowany przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. _spółka w 100% zależna od Budimeksu SA_ o podpisaniu umowy pożyczki, w ramach której Budimex SA, jako pożyczkodawca, udostępnił Budimeksowi Nieruchomości Sp. z o.o., jako pożyczkobiorcy, pożyczkę do kwoty 100 mln zł, przeznaczoną na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich pożyczkobiorcy. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym Inwestorem od czasu publikacji ostatniego raportu giełdowego nr 11/2017 z dnia 3 marca 2017 przekracza próg 111.446 tys. zł, a zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 roku jest umową o najwyższej wartości.

W umowie uzgodniono, że pożyczka będzie uruchamiana w transzach, stosownie do potrzeb pożyczkobiorcy wynikających z realizowanych projektów deweloperskich i zostanie spłacona w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako suma stawki WIBOR 1M i marży. Pożyczka będzie zabezpieczona hipotekami ustanowionymi na rzecz pożyczkodawcy na gruntach stanowiących własność pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Pozostałe umowy zawarte z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. po publikacji raportu nr 11/2017:
– z dnia 15 marca na realizację Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Dobrego Pasterza – etap III o wartości 54,3 mln zł.