Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 26/2021 z 06 kwietnia 2021 roku informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Dariusza Blochera rezygnacja z dniem 19 maja 2021 r. z funkcji pełnionych w Zarządzie Budimex S.A.